Czytamy Ebooki

Pełna wersja: Anna Przyborowska-Klimczak - Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów.
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Anna Przyborowska-Klimczak - Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów.

[Obrazek: df61155ac017ea390da34305e7f8d356.jpg]

Niniejsza książka zawiera wybór dokumentów z zakresu prawa międzynarodowego publicznego: konwencje kodyfikujące poszczególne działy prawa międzynarodowego oraz zestaw międzynarodowych dokumentów z dziedziny ochrony praw człowieka. Składa się z 6 części: CZĘŚĆ I. Organizacja Narodów Zjednoczonych 1. Karta Narodów Zjednoczonych 2. Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości CZĘŚĆ II. Prawo traktatów i sukcesja państw 3. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów 4. Konwencja wiedeńska o sukcesji państw w odniesieniu do traktatów CZĘŚĆ III. Prawo dyplomatyczne i konsularne 5. Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych 6. Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych 7. Konwencja o misjach specjalnych CZĘŚĆ IV. Międzynarodowa ochrona praw człowieka 8. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 9. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 9.1. Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych 9.2. Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci 10. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych 11. Konwencja o prawach dziecka 11.1. Protokół Fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka dotyczący włączania dzieci w konflikt zbrojny 11.2. Protokół Fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka dotyczący sprzedaży dzieci, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii 12. Konwencja dotycząca statusu uchodźców 12.1. Protokół dotyczący statusu uchodźców 13. Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 13.1. Protokół Nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 13.2. Protokół Nr 4 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, gwarantujący niektóre prawa i wolności inne niż już zawarte w Konwencji i Protokole Nr 1 do Konwencji 13.3. Protokół Nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczący zniesienia kary śmierci 13.4. Protokół Nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 13.5. Protokół Nr 12 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 13.6. Protokół Nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 13.7. Protokół Nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniający system kontroli Konwencji 14. Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego CZĘŚĆ V. Prawo morza 15. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza Aneks I do Konwencji 420 Aneks II do Konwencji 421 Aneks III do Konwencji 423 Aneks IV do Konwencji 441 Aneks V do Konwencji 449 Aneks VI do Konwencji 452 Aneks VII do Konwencji 461 Aneks VIII do Konwencji 464 Aneks IX do Konwencji 467 15.1. Porozumienie w sprawie implementacji Części XI Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 10 grudnia 1982 r. Aneks do Porozumienia 473 CZĘŚĆ VI. Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych 16. Konwencja o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych ANEKS 1. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych  

Kod:
data wydania: 2008 (data przybliżona)
ISBN: 978-83-89468-78-9
liczba stron: 524
słowa kluczowe: prawo
język: polski