Czytamy Ebooki
Barbara Krupa - Administracyjnoprawne uwarunkowania inwestycji celu publicznego - Wersja do druku

+- Czytamy Ebooki (https://czytamyebooki.com.pl)
+-- Dział: Książki (https://czytamyebooki.com.pl/forum-4.html)
+-- Wątek: Barbara Krupa - Administracyjnoprawne uwarunkowania inwestycji celu publicznego (/thread-105765.html)Barbara Krupa - Administracyjnoprawne uwarunkowania inwestycji celu publicznego - james43 - 01-15-2019

Barbara Krupa - Administracyjnoprawne uwarunkowania inwestycji celu publicznego

[Obrazek: 684f68cdbced52034f987b0cd311e9c3.jpg]

Celem niniejszej pracy jest analiza treści przepisów dotyczących inwestycji celu publicznego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako podstawowego aktu prawnego w tym obszarze, jak również analiza przepisów ustaw o specjalnych zasadach prowadzenia inwestycji, w tym inwestycji w zakresie dróg publicznych. Opracowanie jest pierwszym tak kompleksowym ujęciem tej problematyki w literaturze przedmiotu, gdzie szczególną rolę przywiązuje się do przedstawienia interakcji pomiędzy przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym a ustawami o specjalnych zasadach realizacji inwestycji. Dotychczasowa literatura przedmiotu koncentrowała się głównie na przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a jedynie w niewielkim zakresie analizując konsekwencje uchwalania kolejnych ustaw specjalnych dla całego systemu gospodarki przestrzennej w Polsce. Dlatego też praca będzie mogła być wykorzystana, zarówno przez organy administracji publicznej, szczególnie urzędy miast i gmin na co dzień zajmujące się problematyką zagospodarowania przestrzennego, jak również przez inwestorów, którzy planują realizację inwestycji celu publicznego.

Kod:
data wydania: 2013 (data przybliżona)
ISBN: 9788376419794
liczba stron: 232
język: polski